Disclaimer Bella’s Gift

*Door de huidige wetgeving zijn wij beperkt in het verschaffen van informatie over de toepassing van kruiden. Doe eerst een 24 uurs huidtest alvorens in gebruik te nemen. Laat u goed informeren door een specialist/arts over het gebruik van kruiden en kruidenpreparaten bij medicijngebruik, zwangerschap of slechte gezondheid. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke schade die u uzelf zou aanrichten door beslissingen gebaseerd op informatie van deze site. 
**Door de huidige wetgeving zijn wij beperkt in het verschaffen van informatie over de toepassing van kruiden. De producten van Bella’s Gift worden met de handgemaakt en kunnen keer op keer verschillen van uiterlijk. Zo kan het voorkomen dat het bestelde en ontvangen product er anders uitziet dan op de foto in de webshop. Bella’s Gift werkt wel zoveel mogelijk met dezelfde receptuur en verhoudingen maar de vorm en uitwerking hiervan kan keer op keer verschillen. Omdat zepen met de hand worden gesneden en zeep lichter wordt naarmate deze rijpt kan het daadwerkelijke gewicht afwijken van het vermelde gewicht. De vermelde gewichten dienen derhalve slechts als leidraad.

 

 

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer. Daarnaast is op de website een privacy statement van toepassing. Bella’s Gift adviseert u ook hiervan vóór het gebruik van de website kennis te nemen.

Deze website is bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met Bella’s Gift. Door middel van deze website wordt de bezoeker in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de organisatie, activiteiten, producten en diensten van Bella’s Gift. De informatie op deze website heeft dan ook een informatief en algemeen karakter.

Voor een advies dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact op te nemen met een medewerker van Bella’s Gift.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke schade die u uzelf zou aanrichten door beslissingen gebaseerd op informatie van deze site. Indien u momenteel geneesmiddelen neemt, stop de inname ervan niet of vervang ze niet zonder eerst een arts te raadplegen. Ook tijdens zwangerschap, zogen of bij kinderen onder de 2 jaar is het verstandig u eerst goed te laten informeren.

 

Informatie op deze website

Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de daarin voorkomende gegevens en informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.

Bella’s Gift is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van in deze website voorkomende gegevens, informatie of adviezen, bijvoorbeeld door onvolledigheid of door de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, op welke manier dan ook.

Bella’s Gift mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Bella’s Gift is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Functioneren van deze website

Bella’s Gift stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij is zij echter afhankelijk van externe partijen. Als gevolg hiervan kan Bella’s Gift niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Bella’s Gift aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website dan wel als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Bella’s Gift garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Bella’s Gift streeft ernaar deze website, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij te houden van schadelijke elementen die van invloed zijn op de werking van computerapparatuur of -programmatuur. Bella’s Gift kan echter niet garanderen dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website heeft voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur.

Indien u problemen mocht ondervinden op deze website, wordt u verzocht Bella’s Gift hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een e-mail. Bella’s Gift zal vervolgens haar uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databank rechten, op de informatie, tekst, meldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Bella’s Gift en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bella’s Gift niet toegestaan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Bella’s Gift. Bella’s Gift zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Bella’s Gift slecht verdraagt met de naam en reputatie van Bella’s Gift, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

 

Verwijzingen en hyperlinks

De website van Bella’s Gift kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Bella’s Gift. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de bezoekers en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Bella’s Gift. Bella’s Gift geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.